Kandela Pomiary

Kandela – wykonywanie pomiarów w środowisku pracy

Pomiary, jakie wykonywane są przez firmę Kandela, przeprowadzane są w środowisku pracy i ogólnym. Elementy, jakie są poddawane badaniu, to między innymi natężenie światła, stężenia pyłów i czynników chemicznych, poziom hałasu, warunki mikroklimatyczne oraz drgania mechaniczne.

Specjaliści mogą przeprowadzić wszelkie pomiary przed oraz w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu lub Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Nazwa firmy   Kandela Pomiary
 Adres  Adres ul. Orla 6/8, 95-200 Pabianice
 Telefon  Telefon +48 507 574 574
 Mail  Mail biuro@kandela-pomiary.pl
 Witryna  Witryna www.kandela-pomiary.pl
 Obszar działania  Obszar-dzialania  Pabianice

Prosimy o ocenę pracodawcy