Małopolskie Centrum Ekologiczne

MCE – Małopolskie Centrum Ekologiczne

Małopolskie Centrum Ekologiczne ma w swojej ofercie kotły centralnego ogrzewania, które są przyjazne dla środowiska. Kotły, które są oznaczone symbolem Ecodesign mogą być refundowane częściowo dzięki lokalnym programom poprawy jakości powietrza. MCE prowadzi także market, którego oferta składa się głównie na materiały instalacyjne, rury, zbiorniki, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poza tym MCE profesjonalnie doradza w doborze urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Małopolskie Centrum Ekologiczne prowadzi także serwis i przeglądy urządzeń, a także naprawy pogwarancyjne.

 

 


Nazwa firmy Małopolskie Centrum Ekologiczne
Adres Klecza Dolna 15 A; 34-124 Klecza Górna
Telefon 512 318 999
Mail mce@mce.net.pl
Witryna http://www.mce.net.pl/
Obszar działania woj. małopolskie